Nadproża na konsolach

Konsole to system kątowników opartych na specjalnych wieszakach, służących do podpierania elewacji w miejscach poziomych dylatacji, długich , bądź narożnych nadprożach lub tam gdzie nie ma fundamentu pod ścianę elewacyjną. Standardowa konsola składa się z kątownika osadzonego na jednym, lub kilku wieszakach. Wieszaki mają różne kształty i wysięgi dopasowywane każdorazowo do konstrukcji danego obiektu. Wieszaki produkowane są w różnych kształtach i wysięgach. Nasze biuro techniczne za każdym razem dostosowuje je do rozwiązań konstrukcyjnych panujących na danym obiekcie, w taki sposób, aby zoptymalizować koszty zamocowania  elewacji.

 

UWAGA: Specjalny kształt wieszaków pozwala na praktycznie bezmostkowy montaż elewacji do konstrukcji budynku. Ponadto pozwala on w dużej mierze na zminimalizowanie skutków nierównego żelbetu.

Nadproża na konsolach stosuje się w następujących przypadkach:

  • w oknach narożnych,
  • w długich otworach z wysoką tarczą muru,
  • w oknach, gdzie cegły pierwszej warstwy układane są na tzw. głęboką rolkę,
  • w poziomach, gdzie prowadzona jest dylatacja pozioma,
  • w elewacjach wykonywanych z cegły połówkowej.

 

Do wykonywania nadproży na konsolach, bądź kątownikach niezbędne są strzemiona ze stali nierdzewnej. W zależności od sposobu układania cegły w pierwszej warstwie stosuje się odpowiedni typ strzemion.

Rodzaje konsol

Poniżej przedstawiono najpopularniejsze typy konsol wraz z przekrojami obrazującymi ich zastosowanie.

Podział ze względu na kształt wieszaka:

Ze względu na ilość wieszaków:

Wymagania dla konstrukcji budynku

Konsole standardowo mocuje się do żelbetowych fragmentów konstrukcji budynku za pomocą kotew chemicznych lub mechanicznych. Poniżej przedstawiono rysunek i tabelę, które opisują minimalne wymiary dla poziomych konstrukcji żelbetowych w zależności od klasy i wysięgu konsol.

 

Тabela 1.
Minimalne wymiary dla poziomych konstrukcji żelbetowych w zależności od klasy i wysięgu konsol

Klasa nośności [kN] Wysięg Wymiar
A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
3,5 80-210 min. 80 150 min. 20 250
215-310 175 275
315-380 200 300
7,0 80-210 min. 110 130
215-310 250 380
315-380 300 430
10,5 80-210 250 380
215-310 300 430
315-380 350 480

Powyższe wymiary żelbetu pozwalają na pełne wykorzystanie nośności wieszaków, kotew chemicznych oraz pełną regulację konsol. Jeśli konstrukcja budynku nie spełnia ww. wymogów, stosuje się redukcje w kotwach, inne rodzaje wieszaków, bądź mocowania zastępcze – MZ.

Mocowania zastępcze

Mocowania zastępcze są stosowane w miejscach gdzie konstrukcja budynku nie pozwala na zastosowanie typowych wieszaków, a wykonawca nie chce zrezygnować z możliwości poziomowania konsol. Poniżej przedstawiono na przekrojach najczęściej spotykane rodzaje MZ.

Instrukcja montażu konsol za pomocą kotew chemicznych lub mechanicznych

Trasowanie otworów

Wszystkie konsole są projektowane indywidualnie, w związku z tym otwory pod kotwy chemiczne lub mechaniczne należy wytyczyć zgodnie z projektem. Należy zwrócić szczególną uwagę na domiary od krawędzi żelbetu podane na rzutach oraz rzędne kątownika konsoli i odległość od niego do osi kotwy.

Montaż kotew chemicznych

Wytyczone otwory należy wywiercić zwracając uwagę na dobór średnicy i głębokości otworu w zależności od średnicy kotwy.

Następnie otwory należy oczyścić ze zwiercin i pyłu poprzez oczyszczenie mechaniczne i przedmuchanie.

W tak oczyszczone otwory umieszcza się ampułkę z zaprawą i osadza kotwę metodą udarowo- obrotową (na przykład przy użyciu wiertarki udarowej o obrotach < 750 obr./min).

Właściwe zamocowana kotwa powinna zagłębić się w betonie do miejsca oznaczonego na jej powierzchni (pasek bez gwintu), a właściwe wymieszana zaprawa klejowa powinna lekko „wypłynąć” i pojawić się na krawędzi otworu (rys. 23).

Montaż i poziomowanie konsol

Na poprawnie zamocowane kotwy należy założyć kliny do poziomowania, następnie nasunąć wieszaki konsoli zahaczając na ząbek od spodu. Na szpilkę nałożyć podkładkę i wstępnie dokręcić nakrętką.

Po wstępnym przykręceniu rzędu konsol należy je wypoziomować przesuwając kliny w lewo lub w prawo. W razie konieczności można obrócić klin o 180 stopni (patrz rys. 25) z położenia A na położenie B lub odwrotnie. Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe oparcie stopki konsoli na żelbecie – jej odległość od krawędzi powinna wynosić min. 20 mm. Mniejsze odległości wymagają uzgodnień z biurem technicznym NOVA

Montaż konsol na kotwach chemicznych

Po wypoziomowaniu całego rzędu konsol należy dokręcić nakrętki momentem odpowiednim dla danej średnicy kotwy.

Montaż konsol na kotwach mechanicznych

Po wypoziomowaniu całego rzędu konsol należy dokręcić nakrętki momentem odpowiednim dla danej średnicy kotwy uważając na właściwe podparcie stopki konsoli na żelbecie.

 

 

Ułożenie cegieł / Rodzaje strzemion