Ściany murowane stanowią jeden z najważniejszych elementów  we wszystkich typach obiektów. Z uwagi na funkcję konstrukcyjną możemy je podzielić na elementy nienośne obciążone ciężarem własnym lub obciążeniem prostopadłym do płaszczyzny muru. Do tej grupy należy zaliczyć bardzo popularne w ostatnich latach ściany wypełniające konstrukcje szkieletowe. Drugą grupę stanowią ściany nośne, które przekazują obciążenia od ciężaru własnego oraz dachu i stropu bezpośrednio lub pośrednio na fundamenty. Ściany nośne mogą być poddane dodatkowo obciążeniom prostopadłym do ich płaszczyzny oraz siłom ścinającym. Ściany murowane charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, ale ich wytrzymałość na rozciąganie jest ograniczona.  Dlatego dość powszechnym zjawiskiem, które im  towarzyszy  są  pęknięcia i zarysowania. Szczególnie dotyczy to ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych osłonowych opartych bezpośrednio na stropach lub ryglach ram żelbetowych (ściany wypełniające budynków o konstrukcji szkieletowej). Zarysowania ścian murowanych pojawiają się też często w pewnych, szczególnych miejscach, gdzie dochodzi do tzw. koncentracji naprężeń. Dlatego rysy występują w obszarach zmiany geometrii konstrukcji: w okolicy otworów okiennych i drzwiowych (w strefie nad i pod otworem koncentracja naprężeń jest inna niż tam, gdzie mur ma pełną wysokość ), w miejscach zmiany grubości muru oraz w okolicy połączenia prostopadłych ścian, obciążonych nierównomiernie.

Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem zabezpieczenia ścian murowanych przed zarysowaniem  jest ich usztywnienie za pomocą systemu zbrojenia Murfor® Compact, które umieszcza się w spoinach wspornych. Bardzo ważne jest również połączenie ścian za pomocą odpowiednich łączników systemowych w sposób zapewniający wzajemne przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych.

Element służący do połączeń między ścianami z elementów o tym samym module wysokości (na przykład ściany działowe ze ścianami nośnymi ). Zastępuje przewiązania murarskie między ścianami. Nadaje się do zapraw tradycyjnych lub klejowych.

 

Wymiary / materiał
Wymiary 300x22x0,7mm, wykonany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.

Czytaj więcej...

Element do połączeń murów z konstrukcją żelbetową lub istniejącym murem, a także do połączeń rur wykonanych z elementów o różnym module wysokości. Nadaje się do zaprawy tradycyjnej oraz klejowej.

 

Wymiary / materiał

Wymiary L 40x68mm 22×1,25mm,
wykonany ze stali ocynkowanej.

Czytaj więcej...

element do połączeń murów z konstrukcją żelbetową lub istniejącym murem, a także do połączeń murów wykonanych z elementów o różnym module wysokości. Nadaje się do zaprawy tradycyjnej oraz klejowej.

 

Wymiary / materiał

Wymiary L 35x65mm 60×1,25mm,
wykonany ze stali ocynkowanej.

Czytaj więcej...

Element służący do połączeń ścian wypełniających ze stropem z zachowaniem dylatacji.

 

Wymiary / materiał
Wymiary L 110x115mm 20x2mm,
wykonany ze stali ocynkowanej.

Czytaj więcej...

Element służący do połączenia ścian wypełniających ze stropem z zachowaniem dylatacji.

 

Wymiary / materiał
Wymiary L 90×103 22×0,7mm, wykonany ze stali ocynkowanej.

Czytaj więcej...

Odpowiednik łącznika K1 stosowany w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie dylatacji między łączonymi elementami je się do zaprawy tradycyjnej oraz klejowej.

 

Wymiary / materiał

Wymiary L 50x73mm 22×1,25mm,
wykonany ze stali ocynkowanej.

Czytaj więcej...

Odpowiednik łącznika K2 stosowany w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie dylatacji między łączonymi elementami. Nadaje się do zaprawy tradycyjnej oraz klejowej.

 

Wymiary / materiał
Wymiary L 40x88mm 60×1,25mm,
wykonany ze stali ocynkowanej.

Czytaj więcej...

Element stosowany do połączeń fragmentów murów z zachowaniem dylatacji pionowej. Nadaje się do zapraw tradycyjnych i klejowych.

 

Wymiary / materiał
Wymiary L 110×115 20x2mm, wykonany ze stali ocynkowanej.

Czytaj więcej...

Śruba do mocowania łączników typu K1, K2, D1, D2, DS do elementów żelbetowych. Nie wymaga koszulki rozprężnej. Jest wkręcana bezpośrednio w żelbet po uprzednim wywierceniu otworu montażowego o średnicy 5 mm.

 

Wymiary / materiał
6,3×35 mm
stal ocynkowana

Czytaj więcej...

5x50mm, w połączeniu z koszulką 4ALL lub SX8, służy do mocowania łączników typu K1, K2, D1, D2, DS. do elementów murowych (bloczki betonowe, cegła ceramiczna pełna, bloczki silikatowe itp.)

5x60mm, w połączeniu z koszulką UX8x50, służy do mocowania łączników typu K1, K2, D1, D2, DS do elementów murowych (elementy szczelinowe, bloczki gazobetonowe itp.)

Czytaj więcej...