Konstrukcje murowe

Ciężko wyobrazić sobie dom, budynek bez ścian. A jak myślimy o ścianach, to pierwszym skojarzeniem są mury. Nie każdy jednak obecnie mur pracuje tak, jak powinien. Problem polega na tym, że obecnie wszyscy kładą nacisk na skrócenie czasu wznoszenia budynków. Aby temu sprostać opracowano nowoczesne technologie wznoszenia budynków (np. szkielet żelbetowy) oraz nowe materiały ścienne (np. bloczki układane na pióro-wpust). Ogólnie mury można podzielić na:

  • ściskane
  • skrępowane
  • wypełniające konstrukcję
  • osłonowe
  • działowe

Mury ściskane – to najbardziej odpowiedni schemat pracy dla murów. Występuje w tzw. technologii tradycyjnej, gdzie wznosimy ściany murowane i „wylewamy” na nich później stropy z wieńcami. Takie mury wymagają jedynie zastosowania zbrojenia zapobiegającemu powstawaniu rys i spękań w miejscach szczególnie na nie narażonych (np. strefy podokienne, ściany szczytowe, uskoki i zmiany wysokości ścian, itp.). UWAGA: w przypadku stosowania elementów ściennych łączonych na tzw. pióro-wpusty bez wypełnionych spoin pionowych, zaleca się zbrojenie całych ścian.

 

Mury skrępowane – schemat stosowany w długich ścianach. Pomimo wprowadzenia elementów żelbetowych, konstrukcja murowana dalej pracuje głównie na ściskanie. W tych przypadkach, w zależności od projektu i założeń konstrukcyjnych, odpowiednie stosowanie zbrojenia może znacznie zwiększyć wytrzymałość takiego ustroju.

 

Wypełnienia konstrukcji – Elementy murowane, wypełniające konstrukcję żelbetową, są bardzo trudnym, czasem newralgicznym miejscem w budynku. Ostatnio możemy zaobserwować coraz więcej spękań i zarysowań w takich ścianach. Główną przyczyną jest złe projektowanie takich ścian, co przekłada się na blędy wykonawcze. Na ogół wynika to z postawienia muru na uginającym się w czasie pracy żelbecie. Można oczywiście „przesztywnić” żelbet aby się nie uginał ale dużo prostszym i tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednich łączników i właściwe użycie zbrojenia.

 

Ściany osłonowe w budynkach przemysłowych. W każdej technologii, ściana zewnętrzna pełni funkcję osłonową, jednakże w budynkach przemysłowych, można je tak zaprojektować, aby zmniejszyć koszy i czas wznoszenia budynku.