Nova Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pod nazwą „Wprowadzenie nowego modelu
biznesowego w spółce Nova na potrzeby rozwoju eksportu”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego dla spółki Wnioskodawcy
dotyczącego ekspansji eksportowej na rynki Ukrainy, Holandii i Belgii oraz uruchomienie działań
promocyjnych na tych rynkach zgodnie z opracowanym modelem.

Projekt dotyczy wdrożenia nowego modelu biznesowego, dzięki któremu możliwa będzie sprzedaż
elementów systemu mocowania elewacji ceglanych towarów na rynkach Ukrainy, Holandii i Belgii.
Projekt obejmuje:

  1. 1. Procesy przygotowawcze do wdrożenia modelu;
  1. 2. Działania mające promocyjne na docelowych rynkach:

Projekt realizowany jest w okresie od 2019-12-02 do 2023-10-31

Wartość projektu: 705 745,30 zł
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 508 659,35 zł