Nova sp. z o. o. voert een project uit dat wordt medegefinancierd door de Europese Unie uit de programmafondsen
Oost-Polen 2014-2020 onder de naam “Introductie van een nieuw model
in Nova ten behoeve van exportontwikkeling”.

Het doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van een nieuw bedrijfsmodel voor het bedrijf van de Aanvrager
betreffende exportuitbreiding naar de markten van Oekraïne, Nederland en België en de start van activiteiten
promoties in deze markten volgens het ontwikkelde model.

Het project betreft de implementatie van een nieuw businessmodel, waardoor verkoop mogelijk wordt
elementen van het bakstenen gevelbevestigingssysteem voor goederen op de markten van Oekraïne, Nederland en België.
Het project omvat:

  1. Voorbereidende processen voor de implementatie van het model;
    – Adviesdienst met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw businessmodel
    – Ontwikkelen van een concept voor het opbouwen van een merkimago op exportmarkten
    – Ontwerpen van een nieuwe versie van het logo en visueel identificatiesysteem
  1. Promotionele activiteiten in doelmarkten:
    – Zoeken, selecteren en contacten leggen met buitenlandse partners op de markten van Oekraïne, Nederland en België.

Projectwaarde: PLN 705.745,30
Het bedrag aan cofinanciering uit de fondsen van de Europese Unie is PLN 508.659,35