W celu zapewnienia optymalnej pracy warstwy muru elewacyjnego, należy budynek podzielić siatką dylatacji poziomych i pionowych. Odległości między dylatacjami są uzależnione od nasłonecznienia elewacji (strony świata), materiału elewacyjnego oraz stopnia i sposobu zbrojenia elewacji.

Poniżej przedstawiono schematyczny zalecany podział dla elewacji ceramicznych o grubości 9-12 cm.

Tabela 7. Odstępy między dylatacjami w ścianach ceramicznych

a 12-14 m dla elewacji północnej
8-9 m dla elewacji południowej
10-12 m dla elewacji wschodniej
7-8 m dla elewacji zachodniej
b do 12 m przy pełnym podparciu elewacji
6-8 m przy niepełnym podparciu elewacji

Dylatacje na ogół wykonuje się

  • – w narożniku budynku,
  • – w przypadku zmian w wysokościach posadowienia,
  • – w długich lub wysokich ścianach (zob. tabela 7),
  • – w miejscach uskoków (bądź zmiany wysokości) na elewacjach,
  • – w miejscach zdylatowania konstrukcji budynków.

poprzez pozostawienie pustej fugi i zamaskowanie jej taśmą dylatacyjną w kolorze zaprawy.

Dylatacja pozioma


Dylatacja pionowa