Dylatacje

W celu zapewnienia optymalnej pracy warstwy muru elewacyjnego, należy budynek podzielić siatką dylatacji poziomych i pionowych. Odległości między dylatacjami są uzależnione od nasłonecznienia elewacji (strony świata), materiału elewacyjnego oraz stopnia i sposobu zbrojenia elewacji.

Rozmieszczenie dylatacji

Poniżej przedstawiono schematyczny zalecany podział dla elewacji ceramicznych o grubości 9-12 cm.

Tabela 7. Odstępy między dylatacjami w ścianach ceramicznych

 

А 12-14 m dla elewacji północnej
8-9 m dla elewacji południowej
10-12 m dla elewacji wschodniej
7-8 m dla elewacji zachodniej
B do 12 m przy pełnym podparciu elewacji (rys A)
6-8 m przy niepełnym podparciu elewacji (rys B)

Dylatacje na ogół wykonuje się:

  • w narożniku budynku,
  • w przypadku zmian w wysokościach posadowienia,
  • w długich lub wysokich ścianach (zob. tabela 7),
  • w miejscach uskoków (bądź zmiany wysokości) na elewacjach,
  • w miejscach zdylatowania konstrukcji budynków.

UWAGA: Powyższe wartości i miejsca dylatacji mogą ulec zmianie (czasem wyeliminowaniu) w przypadku odpowiedniego zastosowania systemu Murfor®.

Detale wykonania dylatacji

Dylatacje wykonuje się poprzez pozostawienie pustej fugi i zamaskowanie jej taśmą dylatacyjną w kolorze zaprawy.

 

 

 

Dylatacje pionowe można wykonać w dwojaki sposób: jako dylatację prostą lub zębatą: