Konsole to system kątowników opartych na specjalnych wieszakach, służących do podpierania elewacji w miejscach poziomych dylatacji, długich , bądź narożnych nadprożach lub tam gdzie nie ma fundamentu pod ścianę elewacyjną. Standardowa konsola składa się z kątownika osadzonego na jednym, lub kilku wieszakach. Wieszaki mają różne kształty i wysięgi dopasowywane każdorazowo do konstrukcji danego obiektu. Wieszaki produkowane są w różnych kształtach i wysięgach. Nasze biuro techniczne za każdym razem dostosowuje je do rozwiązań konstrukcyjnych panujących na danym obiekcie, w taki sposób, aby zoptymalizować koszty zamocowania  elewacji.

Specjalny kształt wieszaków pozwala na praktycznie bezmostkowy montaż elewacji do konstrukcji budynku. Ponadto pozwala on w dużej mierze na zminimalizowanie skutków nierównego żelbetu.
Podstawowe geometrie konsol według geometrii wieszaków, uwzględniające poziom podparcia i warunki mocowania:

Nadproża na konsolach stosuje się w następujących przypadkach:

  • w oknach narożnych,
  • w długich otworach z wysoką tarczą muru,
  • w oknach, gdzie cegły pierwszej warstwy układane są na tzw. głęboką rolkę,
  • w poziomach, gdzie prowadzona jest dylatacja pozioma,
  • w elewacjach wykonywanych z cegły połówkowej.

Konsole standardowo mocuje się do żelbetowych fragmentów konstrukcji budynku za pomocą kotew chemicznych lub mechanicznych. Jednak w przypadku niewystarczającej ilości żelbetowych elementów konstrukcyjnych wykorzystywane są mocowania zastępcze. 

Poniżej na przekrojach przedstawiono najczęściej stosowane rodzaje MZ :Łącznik MZ


Łącznik MZ-L


Łącznik MZ-W