Attyki

w przypadku ścian warstwowych występują sytuacje, kiedy elewacja jest znacznie wyniesiona ponad konstrukcją budynku. Zagadnieniem do rozwiązania jest właściwe przeniesienie sił poziomych wynikających wsparcia i ssania wiatru. Taki fragment projektujemy jako mur zbrojony za pomocą Murfor® Compact i podparty od tyłu z pomocą wsporników attykowych elewacja jest zakotwiczona do wsporników strzemiona mi dobranymi w zależności od grubości elewacji w attyce.

Gzymsy

Grzymsy to jedna z najpopularniejszych i najstarszych dekoracji na elewacjach wypuszczanie akcentów z cegły na szerokość nawet 25 cm z muru o grubości 50- 75 cm nie stanowiło kiedyś problemu. Sytuacja zmienia się drastycznie w przypadku, kiedy próbujemy zrobić to samo kształtujący gzymsy w ścianach elewacyjnych o grubości 10– 12 cm, często w rejonach attyk, gdzie nie możemy wykorzystać efektu stabilizacji wynikającego z dociśnięcia ścianą powyżej.

Pozostałe

cegła pozwala na kształtowanie wielu elementów takich jak łuki, boniowania, ażury, itp. Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie techniczne

Detal rozwiązania nadproża łukowego niesamonośnego z głębokim podniebeniem

Przykład rozwiązania nadproża łukowego niesamonośnego – widok z przodu