Puszki wentylacyjne

Puszki wentylacyjno – odwadniające w całości wykonane są z tworzywa sztucznego. Mają one kształt pustego wewnątrz prostopadłościanu. W celu zmniejszenia widoczności puszek na elewacji, nasze produkty dostępne są w sześciu różnych kolorach – dobieranych na podstawie koloru fugi.

Zastosowanie

Puszki wentylacyjno-odwadniające służą do wentylacji murów szczelinowych oraz umożliwiają wypływ skroplin pary wodnej na zewnątrz muru. Zapewnia to utrzymanie optymalnej wilgotności warstwy ocieplenia, oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów na elewacji. Puszki dodatkowo zabezpieczają wnętrze ściany szczelinowej przed gryzoniami i większymi owadami (kratka w zewnętrznej części), oraz wodami opadowymi (specjalne wyprofilowanie wewnątrz puszki). Aby umożliwić odprowadzenie na zewnątrz wody, która przeniknęła przez warstwę zewnętrzną muru, u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu jej podparcia, zaleca się wykonać fartuch z papy bitumicznej lub podobnego materiału wodoodpornego, na podkładzie z zaprawy cementowej (patrz rysunek poniżej), a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory o siatkowane lub osłonięte kratką, którymi woda może spływać z fartucha na zewnątrz.

Podobne rozwiązanie należy zastosować nad oknami. W celu optymalnej wentylacji muru szczelinowego, należy puszki również umieścić w górnej części elewacji (jeśli jest ona zamknięta na górze) i pod oknami. W każdym przypadku puszki umieszcza się w odstępach maksimum jednometrowych.

UWAGA: Jeśli elewacja ma wysokość większą niż 8 m, należy zastosować dodatkowy rząd puszek w połowie wysokości elewacji. W przypadku nadproży w systemie Murfor® puszki umieszcza się nad strefą zbrojenia.

Charakterystyka

Puszki wentylacyjno-odwadniające są produkowane w  jednym formacie, tj. 11 x 6,0 x 1,0 cm, istnieje natomiast możliwość wyboru koloru. Podstawowe kolory to biały, jasnoszary, ciemnoszary, grafitowy, czarny, brązowy i żółty. Dobierając odpowiednio kolor puszki (pod kolor fugi lub kolor tynku, jeśli elewacja będzie tynkowana) można sprawić, iż puszki będą prawie całkowicie niewidoczne w elewacji. Dodatkowo puszki mają specjalne przetłoczenia ułatwiające docięcie ich i dopasowanie do elewacji o grubości 9 i 6 cm.

Montaż

Puszki umieszcza się według zaleceń przedstawionych powyżej, wkładając je pomiędzy cegły warstwy elewacyjnej, zamiast spoiny pionowej. W celu wyeliminowania błędów montażowych – puszki mają na swoich ściankach bocznych strzałki wskazujące górę i lico muru. Tylko właściwe umieszczenie puszek w ścianie zapewnia ich prawidłową pracę. Należy przy tym również zwrócić uwagę na staranność wykonania ściany elewacyjnej – w taki sposób, aby nie dopuścić do zachlapania od wewnątrz puszek przez spadającą do środka muru zaprawę.