Jest to najszybszy, najprostszy i najtańszy sposób wznoszenia nadproży w elewacjach. Pozwala zachować homogeniczną strukturę muru i nie wprowadza żadnych dodatkowych naprężeń. Jego dodatkową zaletą jest fakt, że możemy wykonać nadproże niezależnie od konstrukcji budynku, co bywa niezwykle istotne w przypadku zastosowania w ścianie konstrukcyjnej nadproży prefabrykowanych typu L – bez możliwości obciążania ich momentem skręcającym. 

Do wykonania nadproży w elewacjach służy zbrojenie Murfor® Compact, które w połączeniu ze specjalnymi strzemionami pozwala na uzyskanie przesklepienia nad otworem w praktycznie dowolnym układzie cegły w pierwszej warstwie. Zastępuje w ten sposób tradycyjną belkę nadprożową. Jest to niezwykle istotne w ścianach elewacyjnych, gdzie w sposób bardzo estetyczny (całość zbrojenia jest schowana w zaprawie – tak, że na zewnątrz widać tylko cegłę i spoiny) można przesklepiać otwory o rozpiętości do 3 m.