Nadproża na zbrojeniu

Nadproża w systemie Murfor®

Zbrojenie Murfor® (uzupełnione strzemionami LHK) nadaje się do przezbrojenia muru w strefie nadprożowej. Zastępuje w ten sposób tradycyjną belkę nadprożową. Jest to niezwykle istotne w ścianach elewacyjnych, gdzie w sposób bardzo estetyczny (całość zbrojenia jest schowana w zaprawie – tak, że na zewnętrz widać tylko cegłę i spoiny) można przesklepiać otwory o rozpiętości do 2 m.

Podstawowe wiadomości i reguły, o których trzeba pamiętać projektując i budując nadproża murowane:

a) konstruujemy belkę murowaną, przezbrojoną Murforem® w strefie rozciąganej – w związku z tym nadproże nie może być zbyt niskie w stosunku do rozpiętości,

b) minimalne oparcie Murfora® na filarku wg tabeli 5,

c) zaleca się przy tym przezbrojenie dwóch warstw pod otworem w celu eliminacji naprężeń na styku filarków z nieobciążoną strefą podokienną,

d) w pierwszej warstwie cegieł umieszczamy strzemiona w spoinach pionowych między cegłami; zależnie od ułożenia cegieł używamy krótkich (LHK40, LHK84) lub długich strzemion (LHK170),

e) strzemiona wkładamy  w każdej spoinie pionowej, w przypadku cegieł układanych na płask (na podstawie) i w co trzeciej spoinie, w przypadku cegieł układanych na sztorc (na główce),

f) strzemiona muszą być umieszczone zawsze w skrajnych spoinach nadproża.

Przykładowe tabelki z zestawieniem elementów niezbędnych
do wykonania nadproży w systemie Murfor®

Tabela 5.
Ilość warstw zbrojenia Murfor® RND/Z/50 w strefach dla cegły klinkierowej pełnej 250x120x65 mm, klasy 15 MPa, na zaprawie M-5

Szero-
kość
Mini-
malnawyso-
kość
Mini- malne

oparcie

Ilość zbrojenia i strzemion dla max. L (cegła 250x120x65 mm)
Strefa 1 Strefa 2 Duża rolka co 22,5 cm Mała
rolka co 22,5 cm
Na
płasko co 26 cm
Głęboka rolka co 15 cm Dodat- kowe co 26 cm
L

[cm]

H

[cm]

A

[cm]

S1*

[szt]

S2**

[szt]

LHK 170

[szt]

LHK 84

[szt]

LHK 40

[szt]

LHK 84 +NK

[szt]

LHK 40

[szt.]

20-120 40 25 2 2 7 7 6 9
121-150 60 35 2 3 8 8 7 11
151-180 75 40 2 4 9 9 8
181-205 90 50 3 4 11 11 9 8
* – rozstaw zbrojenia w Strefie 1 – co fugę

** – rozstaw zbrojenia w Strefie 2 – co drugą fugę

UWAGA: Zbrojenie łączyć (z wyjątkiem 2 pierwszych warstw) po długości stosując zakłady min. 20 cm w 1/3-1/4 od podpory i opierając się na filarku zgodnie z wartością A z powyższej tabeli. Po wymurowaniu nadproże powinno być podparte przez 14 dni.

Ułożenie cegieł / Rodzaje strzemion