Pozwalają na bardzo szybkie wznoszenie elewacji ale wymagają specjalnego podejścia projektowego oraz zalecenia wykonania nadproży w zewnętrznym, specjalistycznym zakładzie prefabrykacji. Bardzo ważny jest, aby nadproża zostały wykonane z tej samej partii cegieł, co dostarczona na budowę– pozwoli to zminimalizować różnice w odcieniach cegły na nadproża w odniesieniu do elewacji. Należy również zastosować minimum 2 warstwy zbrojenia Murfor®Compact ponad nadproża mi prefabrykowanymi w celu zmniejszenia skutków koncentracji naprężeń na styku muru i prefabrykat 

 

Nadproża na prefabrykatach podwieszonych

 

Projektuje się je i wykonuje w postaci prefabrykowanych belek ceramiczno-żelbetowych, podzielonych na odcinki o wadze około 100kg (w celu ułatwienia montażu). Każda z belek ma zatopione elementy umożliwiające podwieszenie jej do wieszaków o wymaganej klasie nośności. Rozwiązanie to znacznie przyspiesza montaż elewacji (eliminuje szalowanie i podwieszanie cegieł pod konsolami), ale z uwagi na specyfikę jego wykonania oraz konieczność domierzania belek z natury, nie jest w Polsce bardzo popularne.

 

Nadproża na prefabrykatach wolnoopartych 

 

Najprostszy sposób wznoszenia nadproży prefabrykowanych. W przypadku tak wykonywanych nadproży konieczne jest zbadanie nośności filarków, przezbrojenie muru ponad nadprożem za pomocą dwóch warstw Murfor® Compact oraz właściwe zakotwienie całej elewacji.