Projekt Unijny

Od dnia 2.12.2019 Nova Sp. z o.o. realizuje w oddziale spółki w Łukowie projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich o nazwie „Wprowadzenie nowego modelu biznesowego w spółce Nova na potrzeby rozwoju eksportu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego dla spółki Wnioskodawcy dotyczącego ekspansji eksportowej na rynki Ukrainy, Holandii i Belgii oraz uruchomienie działań promocyjnych na tych rynkach zgodnie z opracowanym modelem.

Dofinansowanie projektu z UE: 509 700,60 PLN