Muzeum Tadeusza Kantora, Kraków ul. Nadwiślańska

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”
– Nowa siedziba przy ulicy Nadwiślańskiej w budynku dawnej elektrowni podgórskiej.