Materiaal

Draadankers en alle andere materialen voor het bevestigen van de gevel moeten zijn gemaakt van roestvrij staal, kwaliteit in overeenstemming met PN-EN 1996-2.
Alle ankers met een oppervlaktebehandeling (gegalvaniseerd, gedompeld in lijm of cementslurry) zijn onvolmaakt. Dit komt omdat tijdens hun installatie en werken in metselwerk de beschermlaag gemakkelijk kan worden beschadigd en het anker corrodeert. Dit is een gevaarlijk fenomeen, vooral bij gegalvaniseerde ankers, waar direct een elektrolytische corrosiecel ontstaat op het grensvlak van ijzer en zink.

Diameter

De gevel is belast met winddruk en zuigkracht, daarom moeten de ankers worden gekenmerkt door een hoge druk- en treksterkte. Ze moeten gemaakt zijn van een materiaal dat flexibel genoeg is om gescheiden werk van de gevel en de hoofdmuur mogelijk te maken. Te stijve ankers kunnen leiden tot scheuren in de gevel (bij verwarming door de zon zal de gevel niet bewegen ten opzichte van de binnenmuren). Daarom mogen de ankers niet te dik zijn. De aanbevolen diameter is 4 mm. Bij hoge windbelastingen wordt het aantal ankers per m2 gevel eenvoudig vergroot.

Regeling

Het aantal ankers per 1 m2 is afhankelijk van de winddruk en zuigkracht in een bepaalde zone, de afstand tussen de gevel en de dragende muur, het muuroppervlak, de instraling en andere factoren en dient telkens door de constructeur te worden herberekend. In 99 van de 100 gevallen wordt 5 stuks/m2 gecontroleerd. In dit geval worden de ankers om de 50 cm in de horizontale tussenruimte en om de 40-45 cm in de verticale tussenruimte geplaatst, zodanig dat ze elkaar “passeren”. Daarnaast worden rond de openingen (ramen en deuren) lijnankers geplaatst (3 stuks per strekkende meter).

Types

Ankers kunnen in twee groepen worden verdeeld:

 • ankers ingevoegd in verbindingen,
 • ankers voor montage achteraf.

Ankers ingebracht in de verbindingen

Ze zijn ontworpen om in de mortel te worden gestoken bij het plaatsen van een binnenmuur. Afhankelijk van de technologie van het plaatsen van de binnenmuur (type mortel), worden twee soorten ankers gebruikt:

 • ankers voor traditionele mortels – type NL,
 • ankers voor dunne verbindingen – type PRIK.

Beide groepen ankers werken het beste in gevallen waar de hoogtemodulus van de dragende muurelementen een veelvoud is van de hoogte van de gevelstenen (of hetzelfde is). Het belangrijkste voordeel van dergelijke ankers is een zeer eenvoudige installatie. Het nadeel – de noodzaak om te buigen wanneer de voegen van beide wanden niet met elkaar samenvallen.

Ankers voor montage achteraf

Ze worden in verschillende gevallen gebruikt:

 • de dragende muur is gemaakt van een materiaal dat de installatie van NL- of PRIK-type ankers verhindert (bijvoorbeeld een muur van gewapend beton),
 • er grote verschillen zijn in de hoogtemodules van de elementen die worden gebruikt bij de constructie van de muren en het zou nodig zijn om de ankers aanzienlijk te buigen,
 • we maken een gevel op een bestaande muur,
 • we willen het risico op een ongeval op de bouwplaats verkleinen (werknemers raken gewond door uit de muur stekende ankers).

Beide groepen ankers werken het beste in gevallen waar de hoogtemodulus van de dragende muurelementen een veelvoud is van de hoogte van de gevelstenen (of hetzelfde is). Het belangrijkste voordeel van dergelijke ankers is een zeer eenvoudige installatie. Het nadeel – de noodzaak om te buigen wanneer de voegen van beide wanden niet met elkaar samenvallen.

Montagetechniek:

 • het aanbrengen van horizontale lijnen op de muur (zo gemeten dat ze samenvallen met de voegen van de toekomstige gevelmuur) op een afstand van 45-50 cm,
 • boor elke 50 cm gaten op deze lijnen voor toekomstige ankers
 • het inbrengen van expansiepluggen die geschikt zijn voor een bepaald type muur in de gaten (andere pluggen worden gebruikt voor betonnen, keramische of gasbetonwanden). Niet van toepassing op NGK. Het NGK-anker is ontworpen voor directe installatie in gasbeton zonder gebruik van een expansieplug,
 • inschroeven of inslaan in de pennen van de ankers (hiervoor kunnen schroeven of hamers nuttig zijn).
 • De ankers dienen verankerd te worden in de dragende muur tot een diepte van ca. 4 cm, en in de gevellaag tot een diepte van ca. 5-7 cm. (zie de afbeelding rechts).

Anker accessoires

Aandrukrollen:

Aandrukrollen zijn gemaakt van kunststof (polyethyleen). Ze stabiliseren de isolatielaag in de spouwmuur zodat deze aan de bouwkundige muur hecht. Bovendien verwijderen ze de condensatie van waterdamp uit de isolatie, wat vooral belangrijk is bij het gebruik van minerale wol. Een andere functie van de schijf is het forceren van een luchtspleet van minimaal twee centimeter (KOMBI-schijf).

Keer bekeken:

NAAM

KOMBI

LIP

ECO

Ankerdiameter 3,6 – 5,0mm 3,6 – 4,2mm 3,8 – 4,2mm

Beschrijving

De meest veelzijdige knijpcirkel.
Zeer eenvoudig te installeren.
geschikt voor
alle soorten ankers.
Luchtgat
kan minder zijn dan
2,2 cm.
Beste pressieclub
Het is zo ontworpen dat het de isolatielaag over het gehele oppervlak vasthoudt, ook na het buigen van het anker.
Luchtgat
mag kleiner zijn dan 4,7 cm.
De meest populaire boosterclub. Ondanks zijn geringe dikte heeft hij een profilering, die zorgt voor de afvoer van condensaat.
Vooral populair voor hoogbouw waar we bang zijn dat de luchtspleet minder dan 2 cm kan zijn.
Voor-en nadelen

+ Eenvoudige montage

+ Vochtverwijdering

+ Zorgen voor een geventileerde opening

Na het buigen van het anker drukt het de isolatie volledig in

+ Betere verwijdering van waterdamp

+ Goede druk op de isolatielaag ongeacht de doorbuiging van het anker

+ Zorgen voor een geventileerde opening

Sluit met een grendel, waar vooral aandacht aan moet worden besteed van de klant

+ Zeer eenvoudig te installeren
+ Aantrekkelijke prijs
+ Lage dikte
– niet de beste druk op de isolatie, vooral bij het buigen van het anker

Deuvels:

In ons aanbod zijn er verschillende soorten pluggen die worden gebruikt, afhankelijk van het type ondergrond, dat wil zeggen het materiaal waaruit de muur is gemaakt (bijvoorbeeld gewapend beton, keramiek, gasbeton, enz.).