Versterking voor muren gebouwd op traditionele Murfor® mortel

Murfor® jest to system zbrojenia ścian elewacyjnych, które pozwala murować ściany z pełną pewnością. Murfor® RND jest to prefabrykowana kratownica składająca się z dwóch równoległych prętów połączonych ze sobą ciągłym prętem pośrednim. Kształt ten wraz z powłoką ochronną powstałą w wyniku procesu galwanizacji sprawia, że  wytrzymałość oraz integralność konstrukcji murowej spełni nawet największe wymagania.