Les systèmes de construction modernes nécessitent des solutions système. Les connecteurs muraux sont un groupe de produits qui vous permettent de connecter facilement et à moindre coût des murs de remplissage de briques avec une structure à ossature (béton armé, acier ou bois), ou de remplacer les liaisons de maçonnerie traditionnelles entre les murs. Il permet de raccourcir le temps d’érection des structures de maçonnerie.

Element służący do połączeń między ścianami z elementów o tym samym module wysokości (np. ściany działowe ze ścianami nośnymi). Zastępuje przewiązania murarskie między ścianami. Nadaje się do zapraw tradycyjnych lub klejowych.

 

Wymiary / materiał
300x22x0,7 mm
stal nierdzewna lub ocynkowana

Czytaj więcej...

Element zastępujący przewiązania murarskie w murach wznoszonych
na cienkie złoża (np. ściany działowe ze ścianami nośnymi).

 

Wymiary / materiał
270x20x0,5 mm
stal nierdzewna

Czytaj więcej...

Element do połączeń murów
z konstrukcją żelbetową lub
z istniejącym murem, a także do połączeń murów wykonanych
z elementów o różnym module wysokości.

 

Wymiary / materiał
L 40×68 mm 22×1,25 mm
stal nierdzewna lub ocynkowana

Czytaj więcej...

Element do połączeń murów
z konstrukcją żelbetową lub
z istniejącym murem, a także do połączeń murów wykonanych
z elementów o różnym module wysokości.

 

Wymiary / materiał
L 35×65 mm 60×1,25 mm
stal nierdzewna lub ocynkowana

Czytaj więcej...

Element służący do połączeń
ścian wypełniających ze stropem
z zachowaniem dylatacji.

 

Wymiary / materiał
L 110×115 mm 20×2 mm
stal ocynkowana

Czytaj więcej...

Element służący do połączeń
ścian wypełniających ze stropem
z zachowaniem dylatacji.

 

Wymiary / materiał
L 90×103 mm 22×0,7 mm
stal ocynkowana

Czytaj więcej...

Odpowiednik łącznika K1 stosowany
w miejscach, gdzie konieczne jest
zachowanie dylatacji między łączonymi elementami.

 

Wymiary / materiał
L 50×73 mm 22×1,25 mm
stal nierdzewna lub ocynkowana

Czytaj więcej...

Odpowiednik łącznika K2 stosowany
w miejscach, gdzie konieczne jest
zachowanie dylatacji między łączonymi elementami.

 

Wymiary / materiał
L 40×88 mm 60×1,25 mm
stal nierdzewna lub ocynkowana

Czytaj więcej...

Element stosowany do połączeń fragmentów murów z zachowaniem
dylatacji pionowej. Nadaje się do zapraw tradycyjnych i klejowych.

 

Wymiary / materiał
175x22x0,7 mm
stal nierdzewna lub ocynkowana

Czytaj więcej...

Śruba do mocowania łączników typu K1, K2, D1, D2, DS do elementów żelbetowych. Nie wymaga koszulki rozprężnej. Jest wkręcana bezpośrednio w żelbet po uprzednim wywierceniu otworu montażowego o średnicy 5 mm.

 

Wymiary / materiał
6,3×35 mm
stal ocynkowana

Czytaj więcej...

Wkręt, w połączeniu z koszulką SX8, służy do mocowania łączników
typu K1, K2, D1, D2, DS do elementów murowych, takich jak: bloczki betonowe, cegła ceramiczna pełna, bloczki silikatowe itp.

 

Wymiary / materiał
5×50 mm / stal węglowa,
ocynkowany

Czytaj więcej...