Разъем DS2

Element służący do połączeń
ścian wypełniających ze stropem
z zachowaniem dylatacji.

 

Wymiary / materiał
L 90×103 mm 22×0,7 mm
stal ocynkowana