Zbrojenie do murów wznoszonych na zaprawie tradycyjnej MURFOR® +