Zbrojenie do murów wznoszonych na cienkie spoiny MURFOR®