Aansluiting DS

Element służący do połączeń
ścian wypełniających ze stropem
z zachowaniem dylatacji.

 

Wymiary / materiał
L 110×115 mm 20×2 mm
stal ocynkowana